hudûd


hudûd
(A.)
[ دوﺪﺣ ]
sınırlar.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • Hudud — (Arabic حدود, also transliterated hadud, hudood; singular hadd, حد, literal meaning limit , or restriction ) is the word often used in Islamic literature for the bounds of acceptable behaviour and the punishments for serious crimes. In Islamic… …   Wikipedia

  • Hudud — Hudûd (arabe : ḥadd حدّ pl. ḥudūd حدود limite; borne; définition) est un terme du droit musulman qui désigne les peines légales prescrites par le Coran ou la Sunna. Une peine est impérative (hadd) si le juge ne peut pas la moduler car elle… …   Wikipédia en Français

  • Hudud — Dieser Artikel oder Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen (Literatur, Webseiten oder Einzelnachweisen) versehen. Die fraglichen Angaben werden daher möglicherweise demnächst gelöscht. Hilf Wikipedia, indem du die Angaben recherchierst und… …   Deutsch Wikipedia

  • ḥudūd, al- — ▪ Druze religion Arabic“the boundaries” singular  al Ḥadd        in the Druze religion, five cosmic principles that are emanations from God, the One. Al Ḥākim (Ḥākim, al ), the 11th century Fāṭimid caliph of Egypt deified by the Druzes, stands at …   Universalium

  • hudud — /ˈhʊdʊd/ (say hoodood) Islam –noun 1. the mandatory punishment instituted under sharia law for certain serious offences, such as theft, fornication, and the consumption of alcohol. –adjective 2. of or relating to such a punishment of this kind: a …   Australian English dictionary

  • hüdud — is. <ər. «hədd» söz. cəmi> 1. Sərhəd. Vətənin hüdudlarını qorumaq. – <Qızıl Arslan:> Atabəy Məhəmməd sənin tərəfindən vəkil ediləndən bəri məmləkətin hüdudlarını Kirmana qədər genişləndirmişdir. M. S. O.. 2. Hədd, ölçü, hədd hüdud.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hüdud — ə. «hədd» c. t. sərhəd, mərz …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • HUDUD — (Hadd. C.) Yanaklar. * Cemâatler. * Yeri kazmalar. Yeri yarık etmeler. * Çiçek yaprakları …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HÜDÜD — Çok yaşlı ihtiyar. İhtiyar ve zayıf olmak. * Bir binayı gürültüyle yıkıp göçürmek. (Bak: Tehdid …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • hudud — noun Islamic laws stating the limits ordained by Allah and including the deterrent punishments for serious crimes • Syn: ↑hudood • Hypernyms: ↑shariah, ↑shariah law, ↑sharia, ↑sharia law, ↑Islamic law …   Useful english dictionary